जीवन आँधीबेहरी पार गर्न को लागी पर्खाइमा छैन। यो वर्षामा कसरी नाच्ने सिक्ने बारेमा हो। - भिभियन ग्रीन
थप पढ्नुहोस्

जीवन आँधीबेहरी पार गर्न को लागी पर्खाइमा छैन। यो वर्षामा कसरी नाच्ने सिक्ने बारेमा हो। - भिभियन ग्रीन

जीवन आँधीबेहरी बित्न को लागी प्रतीक्षा को बारे मा छैन, तर यो कसरी सिक्ने बारे मा छ…