आफ्नो जीवन बाँच्नुहोस् र आफ्नो उमेर बिर्सनुहोस्। - जीन पल
थप पढ्नुहोस्

आफ्नो जीवन बाँच्नुहोस् र आफ्नो उमेर बिर्सनुहोस्। - जीन पल

यदि तपाईं खुशीसाथ आफ्नो जीवन बिताउन चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो उमेरको बारेमा नसोच्नुहोस्। तपाईंले विचार गर्नु पर्छ ...