तपाईंको सपनाहरू जीवित राख्नुहोस्। केहि प्राप्त गर्न बुझ्नुहुन्छ आफैमा विश्वास र विश्वास, दर्शन, कडा परिश्रम, दृढ संकल्प, र समर्पण आवश्यक छ। याद गर्नुहोस् सबै चीजहरू विश्वास गर्नेहरूका लागि सम्भव छ। - गेल Devers
थप पढ्नुहोस्

तपाईंको सपनाहरू जीवित राख्नुहोस्। केहि प्राप्त गर्न बुझ्नुहुन्छ आफैमा विश्वास र विश्वास, दर्शन, कडा परिश्रम, दृढ संकल्प, र समर्पण आवश्यक छ। - गेल Devers

सपनाहरूले तपाईंलाई उपलब्धिमा पुग्न सक्छ। सपना नभएको मान्छे कहिँ पनि पुग्न सक्नेछैन ...